Girişimci destek ve konsey

Sprenger-Gerstbauer Consulting, yerel pazarlarının ötesinde hedefleri olan şirketler için, düşük etkili pazara giriş stratejilerinin uygulanmasından eksiksiz bir iş, perakende ve endüstriyel operasyonlar kurmaya kadar her şey dahil çok çeşitli pazara giriş danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Danışmanlık ekiplerimiz, müşterilerin dış pazarlardaki pazar büyüklüklerini, altyapıyı, engelleri ve eğilimleri sistematik olarak analiz etmelerine ve ürün veya hizmetlerine yönelik gelecekteki potansiyel talebi değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu pazarlarda büyüme yollarının çekiciliğini tartışıyor ve bulgularımızı açık, kapsamlı pazar bilgilerine dönüştürüyoruz. Şirketlere yatırımları çekme ve uluslararası ticaret ve ihracatı teşvik etme konusunda yardımcı olmak için stratejik danışmanlık ve destek sağlıyoruz.

TOP